Ayşe Senem Donatan

Seiba kurucularından Ayşe Senem Donatan; hikaye anlatıcısı ve anlatıcılık eğitmenliğinin yanı sıra hareket ve ses eğitmenidir. Dr. Donatan sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği (1998-2002), İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını (2002-2010) tamamlamış, Doktora sonrası araştırma çalışmasını da TÜBİTAK bursuyla gittiği Potsdam, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde yapmıştır. Akademik çalışmalarına paralel olarak İTÜ Mezunlar Tiyatrosu ve Seyyar Sahne gruplarında oyuncu, yönetmen ve yönetmen yardımcısı olarak çalışan Dr. Donatan, 2006 yılından bu yana hareket ve ses araştırmaları üzerine uzmanlaşmış, Türkiye’de birçok ilde kadınlara ve çocuklara hareket ve ses eğitimleri vermiştir.

Uzun yıllar akademide çalıştıktan ve aynı zamanda tiyatroyla uğraştıktan sonra, 2013 yılında hikaye anlatıcılığı ile tanışmış ve kariyerini bu alanda sürdürmeye karar vermiştir. Çalışmalarını sesin ve bedenin özgürleşmesini sağlayan tekniklerin anlatı sanatındaki uygulamaları, biyografik hikayeler, hikaye kurgusu oluşturma ve hikayelerin şifalandırıcı etkileri üzerine yoğunlaştıran Donatan, uzun dönem eğitimlerimizden İnsanın Anahtarı Hikayeler programının koordinatörü, Anlatıcının Yolu programında da eğitmendir. Donatan aynı amanda Avrupa Hikaye Anlatıcılığı Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak Seiba’yı temsil etmekte ve Seiba’nın Avrupa ayağı olarak çeşitli ülkelerle proje bazlı işbirliklerimizi yürütmektedir.

TITTLE

Hikâye Anlatıcısı
Eğitmen