Seiba Ağacı

Bir ağaç hayal edin. Kökleri yerin yedi kat derinlerine uzanan, dalları gökteki bulutlara dokunan ve gölgesi hikâyelerle hemhâl olmak isteyenleri ağırlayan bir ağaç. İşte biz böyle bir ağacın tohumunu ekmek ve onu sulayıp büyütmek istedik. Ağacımızın adı ”SEİBA”.

Seiba ağacı, Maya mitolojisinde yeraltı dünyasıyla, yeryüzünü ve gökyüzünü birbirine bağlayan kutsal bir ağaç. Her kültürün mitlerinde kozmik eksen olarak bilinen ağaçlar var, Seiba da bunlardan bir tanesi. Rivayet edilir ki; tüm canlıların aynı dili konuştuğu eski zamanlarda her yaştan ve her cinsten canlı Seiba Ağacı’nın gölgesinde toplanıp, birbirlerine hikâyeler anlatırmış. İşte biz de Seiba’nın gölgesinde sizlerle birlikte hayallere, mesellere, hikâyelere dokunmak, onları yeniden dokumak ve etrafa yaymak istiyoruz.