Hikâye Anlatıcısının Saf Bakışı

Online Anlatıcılık Eğitimi/Pratik

Toplam Eğitim Süresi

12 Hafta / 36 Saat

Yaşadıklarımızı anlatmak hayata anlam katma çabamızın önemli bir parçasıdır. Anlatmak; tanık olduklarımıza ve yaşadıklarımıza hikâyenin gözünden bir bakış atmaktır. Hikâyenin bakışı yaşantılarımıza çerçeve sunar ve kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Kadim hikâyelerinen güzellerinden biri olan masal, kaybolduğumuz ormanlarda bize yol gösteren derin bir bakışa sahiptir. Genel yaklaşımın aksine masalın; insanın varlık hakikatlerini gören ve gösteren bütünsel, saf bir bakışı vardır. Peki ya bizim bakışımız? İçimiz çocukluktan itibaren yüklendiğimiz “başkalarının” bakışlarıyla doludur. Bu bakışlar içimizde bir ikilik oluşturur; ben ve farkında olmadan içselleştirdiğim “öteki”nin bakışı. Bakışımız saf değil, huzursuzluğumuz bundan kaynaklanır. Bakışını saflaştıran, bakan ve bakılan ikiliğini ortadan kaldırabilen, bunu yaşamında deneyimleyebilen anlatıcı kadim masalların saf bakışını taşıyabilir. Bu eğitimin amacı; anlatı, tiyatro, dans pedagojisi gibi performatif sanatların ve dışavurumcu sanat terapinin imkânlarını kullanarak katılımcılara içlerindeki yaratıcı öz ve kadim anlatıcı ile temas kurmaları ve kendi saf bakışlarına kavuşmaları için alan açmaktır. Eğitim, anlatıcı adayına YAŞAYIŞ, ANLATIŞ, BAKIŞ üçlemesini deneyimletip, fark ettirerek kadim bir yolculuğa çıkartır. FENOMENOLOJİK yaklaşımın kullanılacağı eğitim süreci; varoluşçu felsefe ve psikoloji, kadim bilgelik ve Anadolu irfanının sunduğu bakış çerçevesinde, anlatıcı adayına varlık hakikatlerini ve masalın derin hakikatini araştırma imkânı sunar. Anlatıcı adayı bu eğitim sürecini; bedenini, iç alemini, yaşamını ve masalını araştırarak hem kendi öz benliğiyle hem de içindeki kadim anlatıcıyla temas kuracağı bir laboratuvar gibi görmelidir. Anlatıcı adayı eğitimin sunduğu imkânlar, çalışmalar, pratikler ve açtığı perspektifler aracılığı ile bir bilim insanının laboratuvarında araştırma yapması gibi; bedenini, duygularını, düşüncelerini, yaşamını, değerlerini ve anlatıdaki ifade olanaklarını araştırmaya koyulur. Araştırma sorularla başlar ve anlatıcı cevaplardan ziyade soruların peşine düşer. Araştırma sürecinde kültür pedagogu, sanatçı ve bilim insanı Prof. Dr. Helga Kämpf-Jansen’in sistematize ettiği estetik araştırma yöntemleri kullanılır.

Pratik ve teorik çalışmaların birbiriyle harmanlandığı bu eğitimin genel çerçevesi bilimsel tutum, felsefi anlayış ve sanatsal duyarlılık ile çizilir. Eğitim sürecinin ana hedefi anlatıcı adayının kendi saf bakışını keşfetmesini sağlamaktır. Böylece masalın saf bakışı ile uyumlanan anlatıcı masalını hakkını vererek anlatabilir.