Jung Psikolojine Giriş, Masallar Ve Arketipler

Online/ Teorik

Toplam Eğitim Süresi

8 hafta, 16 saat

Carl Gustav Jung’un psikolojik kavramlarını ana hatlarıyla ele alıp bir başlangıç çalışması yapmayı hedefleyen bu online seminerler serisi, yolculuğuna masal ve efsanelerde yansımalarını bulan arketipsel sembollerin incelenmesi, yorumlanması ve disiplinlerarası bir bağlamda karşılaştırılması ile devam edecektir. Bu atölye çalışmasının amacı, Jung’un teorisi ile masallarda kullanılan arketipsel motiflerin ve sembollerin psikolojik bağlamda nasıl okunması gerektiğini, neleri temsil ettiklerini, kendimizi anlamamıza nasıl katkıda bulunduklarını inceleyecektir. Haftada bir kez yapılacak olan bu seminerler 2 saat sürecek ve toplamda 10 hafta boyunca devam edecek bir atölye çalışması olacaktır.

1. Jung’un Hayatı ve Etrafındakiler: Biografik İnceleme
2. Temel Kavramlar ve Kuramlar: Kritik İnceleme
3 Kollektif Bilinçdışı ve Arketip Teorisi: Karşılaştırmalı İnceleme
4. Persona: Sosyal Maske
5. Gölge: Kişiliğin Karanlık Tarafı
6. Anima /Animus, Feminen ve Maskülen Üzerine
7. Kahraman, Çocuk, Yaşlı Bilge, Anne Arketipleri
8. Kendilik Arketipi ve Bireyleşme Süreci
9. Jung’un Temel Arketiplerinin Masallardaki İzdüşümü
10. Masallarda Arketipsel Semboller: Hayvanlar, Karakterler, Motifler
11. Jung’un Arketip Teorisi Bağlamında Bir Masal Analizi: Cinderalla

NOT: Bu eğitimi tamamlamış olanlar Atölye 2’ye katılabilirler. Bu devam atölyesinde masallardaki arketiplerin dünyasına Marie von-Franz, Erich Neumann, James Hillman, Barbara Hannah gibi Jungçu yazarların eşliğinde daha derin bir yolculuğa çıkılacaktır.