Yeni Çağın Masalcısı İhsan Oktay Anar

Online/ Teorik

Eğitmen

Akın Tek

Toplam Eğitim Süresi

4 hafta, 8 saat

Atölyede öncelikle farklı alanlardaki tarihsel değişimlerin orta çağdan başlayarak sanat eserlerindeki temsilleri nasıl dönüştürdüğünü anlamaya çalışacağız. Ardından sanat ve gerçeklik arasındaki ilişkinin bizim kozmoloji (evrenin yapısı) algımızla bağlantısı hakkında konuşacağız.

Daha sonra, bugün birçok alanda karşımıza çıkan postmodern temsil biçimini farklı romanlar üzerinden tartışıp anlamaya çalışacağız. Nihayetinde kadim temsil türlerinden masalları ve meselleri hikayelemesinin ana omurgası haline getiren İhsan Oktay’ın Puslu Kıtalar Atlası romanını edindiğimiz yeni bakış açısıyla okuyacağız.

1.Hafta

Kozmolojiler. İnsan, dünya, gerçeklik ve temsilleri. Modern dünya ve roman.

Hakikat nedir?

2.Hafta

Modernistler ve Postmodernler. Romanın Dönüşümü.

Aristo’ya elveda!

3.Hafta

Puslu Kıtalar Atlası’ndaki modernlik eleştirisi

Mitolojiler, meseller, tarihsel kişiler, kaygan zeminler, belirsiz sınırlar.

4.Hafta

Puslu Kıtalar Atlası’nı üstkurmaca gözlüğüyle okumak

Yazar, okuyucu, kahraman bir olursa…