Şeyda Çevik

Hikâye Anlatıcısı
Eğitmen

Seiba kurucularından Şeyda Çevik; hikaye anlatıcısı, eğitmen ve sınıf öğretmenidir. Sınıf öğretmenliği eğitimini Türkiye ve Avusturya’da (Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü & Paedagogische Hochschule Linz – 2009) tamamlayan Çevik, uzmanlığını “Hikaye Anlatıcılığının Eğitim Süreçlerinde Kullanımı” üzerine yapmaktadır.

Özellikle masalların ve masal anlatıcılığının sınıf içi süreçlerde kullanımına örnek oluşturabilecek çalışmalar tasarlamakta olan, masallar için görsel materyal üretimi ve tasarımı üzerine çalışmalar da yürüten Çevik, uzun dönem eğitimlerimizden Anlatan Öğretmen’in program koordinatörlüğünü yürütmekte, aynı zamanda bu programda eğitmen olarak görev yapmaktadır.